یک عدد دختر اسفندی  ام که صورتی رو بیشتر از بقیه رنگ ها دوست داره❤
من منـــَــــــم :)
یک منِ معمولی
همین دیگه!

∞رُگا:راهِ بی پایان∞