انگار که یه چیزی یهو بشه یه تیکه سنگ و بخوره تو ملاجت!
تازه چشاتو وا کنی ببینی دنیا چه خبره...
تازه بفهمی چقد کم گذاشتی واسه خودت و زندگی  :)
داره میاد سر جاش
اهسته اهسته
عقلمو میگم!
به قول استاد آذرِ عزیز:دوست دارم که خودم پشت خودم باشم و بس!به تن هیچ عقابی پروبالی ندهم....

توکلتُ الی الله الودود  :)
میجنگم واسه رسیدن به هدفام!