حیف، با این که دوستت دارم

سهم دستانم از تو پرهیز است

قسمتم نیستی و این یعنی:

زندگی واقعا "غم انگیز"است


- امید صباغ‌نو-