میشه هرکس این پست رو میخونه یه بیت شعر یا یک خط نوشته برام کامنت بذاره؟      
بیشتر هم خواستید بفرستید من بیشتر خوشحال میشم  D: