چه شنبه دلگیری!


دیروز مهدی(عج) نیامد

فردا حسین(ع) میرود...


کم کم غروب عاشورا

 و هجوم دشمن به خیمه ها


امان از دل بی بی زینب.....